วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

คำพ้องเสียง


คำพ้องเสียง
จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรีคำพ้องเสียง ได้แก่ คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่การเขียนและความหมายต่างกัน ดังนั้น ในการใช้จึงต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องตามความหมายของคำ ตัวอย่าง.... * จัน หมายถึง ชื่อผลไม้ที่สุกเหลือง หอมรับประทานได้
เช่น ลูกจัน
* จันทน์ หมายถึง ชื่อต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ ดอกและผลหอม นำมาทำยาและเครื่องหอม เช่น ต้นจันทร์
* จันทร์ หมายถึง ดวงเดือน , ชื่อผลไม้ที่มีเนื้อไม้ เช่น ดวงจันทร์ วันจันทร์
* จรร หมายถึง ความประพฤติ


* โจษ หมายถึง เล่าลือ , กล่าวขาน เช่น โจษจัน
* โจทก์ หมายถึง ผู้ฟ้อง , ผู้กล่าวหา เช่น โจทก์ และ จำเลย
* โจทย์ หมายถึง คำถามในวิชาเลข เช่น โจทย์เลข


* พัน หมายถึง จำนวน 10 ร้อย , มัดโดยรอบ , เกี่ยวข้องกัน เช่น พันบาท พันเชือก ผูกพัน
* พันธ์ หมายถึง ผูกมัด , ชื่อเดือนที่ 2 ใน 1 ปี เช่น สัมพันธ์ กุมภาพันธ์
* พันธุ์ หมายถึง เชื่อสาย , เหล่ากอ เช่น เผ่าพันธุ์ สืบพันธุ์
* พรรณ หมายถึง สี , ผิว , ชนิด เช่น ผิวพรรณ พรรณไม้
* ภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของ เช่น พัสดุภัณฑ์


* การ หมายถึง กิจธุระ , งาน เช่น การบ้าน การเมือง
* กาล หมายถึง เวลา , สถานที่ เช่น กาลครั้งหนึ่ง กาลเทศะ
* การณ์ หมายถึง มูลเหตุ เช่น เหตุการณ์
* กาญจน์ หมายถึง ทอง เช่น กาญจนา

1 ความคิดเห็น:

Chayanit กล่าวว่า...

ก็ดีแต่ก็ไม่ดืมาก